Symposium mediaopvoeding: Door de ogen van je kind

Media zijn invloedrijk. Enerzijds bieden nieuwe media communicatiemiddelen voor de toekomst. Anderzijds beïnvloeden ze de denkkaders van onze kinderen in vergaande mate. Kleuren ze de manier waarom onze kinderen de werkelijkheid om hen heen zien en beleven? Hoe gaan we hier als ouders en opvoeders mee om? Hebben we oog voor deze beïnvloeding? Sluiten we ons er simpelweg voor af? Of zien we een manier waarop we onze kinderen positief kunnen vormen om nieuwe media te gebruiken?

Dit spanningsveld staat centraal tijdens het symposium Door de ogen van je kind. Door middel van een lezing, diverse workshops en een praktische gedachtenuitwisseling tussen ouders, willen we de aanwezige opvoeders nieuwe media laten beleven door de ogen van hun kind. Daarnaast willen we hen inspireren en toerusten om met mediaopvoeding aan de slag te gaan in hun gezin.

Het symposium is een samenwerking tussen Driestar Educatief en Stichting Mediawijzer.

Inhoud van het programma

Tijdens het symposium mediaopvoeding zal Sjaak Jacobse een lezing geven over Media en opvoeding. Daarna is er tijd voor interactieve workshops. We gaan met elkaar in gesprek over onderwerpen zoals Mediatijd, Wie ben je online en Groepsdruk en sociale media. Aan het eind van de avond praten we over media-opvoeding thuis onder leiding van Steven Middelkoop

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Steun het werk van stichting Mediawijzer. Maak een gift over naar
rekeningnummer NL22INGB0674099281 t.n.v. stichting Mediawijzer te Apeldoorn.