Aanstelling strategisch verbinder

Het bestuur is verheugd te kunnen meedelen dat er sinds september 2020 een strategisch verbinder voor één dag per week is aangesteld. Zijn werk wordt gedeeltelijk gefinancierd door vier partners (KOC Visie, JBGG, Kliksafe en Driestar educatief).

Bert-Jan Pleijsier is inmiddels vol enthousiasme gestart om contacten te leggen met de diverse organisaties in de gereformeerde gezindte die zich inzetten voor bewust mediagebruik, gebaseerd op wat de Heere van ons vraagt in Zijn Woord.  

Voor de aanleiding en zijn taken, verwijzen we naar een eerder bericht daarover: https://www.mediawijzer.nl/nieuws-opinie/helpende-hand-voor-opvoeders/

Hij stelt zich graag aan u voor: 

Mijn naam is Bert-Jan Pleijsier uit Staphorst. Ik ben getrouwd met Hendrikje en we hebben drie kinderen. Een groot gedeelte van mijn loopbaan ben ik werkzaam geweest in de IT en vanuit de H.H.K in Staphorst betrokken bij de oprichting en doorontwikkeling van het platform www.eenhandreikingvoorhetgezin.nl Na een kort uitstapje in het onderwijs ben ik nu dagelijks actief als mede-eigenaar van een adviesbedrijf wat zich met name richt op supply chain management. Vanuit de gedeelde zorg rondom digitale media is het belangrijk dat er activiteiten, bezinning en praktische handreikingen worden gecreëerd in een wereld die zich razendsnel ontwikkeld en de uitholling van onze gezinnen en kinderen bedreigd. De organisaties die aangesloten zijn bij Stichting Mediawijzer hebben gezamenlijk besloten dat het belangrijk is om de kennis, activiteiten en het volgen en duiden van ontwikkelingen centraal te coördineren en te faciliteren. Vanuit mijn rol als strategisch verbinder is het mijn eerste opdracht om de concrete behoefte en wijze van samenwerking te inventariseren.

Ik ben bereikbaar via bpleijsier@mediawijzer.nl.

Steun het werk van stichting Mediawijzer. Maak een gift over naar
rekeningnummer NL22INGB0674099281 t.n.v. stichting Mediawijzer te Apeldoorn.