Media-avonden

Avondvullend programma voor uw vereniging, kerkelijke gemeente of kerkelijke vergadering.

Mediawijzer wil ouders en opvoeders voorlichten over en toerusten ten aanzien van ontwikkelingen op het gebied van ict en nieuwe media. Tijdens deze media-avond zal een lid van de kern- of werkgroep samen met u nadenken over de gesignaleerde ontwikkelingen en helpen bij bewustwording op dit gebied.

Kant-en-klare oplossingen zijn niet makkelijk te geven, maar wij kunnen u wel handreikingen doen.

Agenda

19.00: inloop
19.30: begin met gebed en korte meditatie
19.45: lezing
20.30: pauze
21.00: stellen vragen
22.00: afsluiting met gebed

Vraag uw eigen media-avond aan via info@mediawijzer.nl. Wilt u daarbij ook de gewenste datum en uw contactgegevens vermelden?

Steun het werk van stichting Mediawijzer. Maak een gift over naar
rekeningnummer NL22INGB0674099281 t.n.v. stichting Mediawijzer te Apeldoorn.