Brochure: Gewetensvorming

Jongeren raken steeds vroeger vertrouwd met nieuwe media: smartphones, Facebook en online games. Hoe kun je je kind leren maat te houden en, waar nodig, nee te zeggen? God geeft ons Zijn wetten, als een veilige ‘vaargeul’, als leefregels die ons willen beschermen tegen schipbreuk. Maar vooral geeft Hij ons in Zijn Zoon een Loods Die Zijn wet in ons hart wil schrijven.

De brochure gaat over gewetensvorming vanuit de Bijbel. Steeds worden daarbij uitstapjes gemaakt naar het gebruik van de moderne media. In een aantal gevallen is een casus toegevoegd die een probleem concreter moet maken. Het eerste hoofdstuk wil zich vooral bezighouden met de vragen die de nieuwe media ons stellen. Wat is normaal mediagebruik? Zijn media nodig in ons leven of is het eigenlijk maar een vorm van luxe die je kunt missen? En als ze nodig zijn, moeten we ons dan niet serieus met de vraag bezighouden hoe we er mee omgaan?

Het tweede hoofdstuk van de brochure gaat met name over de Bijbelse achtergronden van opvoeden. Opvoeden is toch vooral opvoeden tot volwassenheid en dat betekent onder andere het goede onderscheid te leren tussen goed en kwaad. Het onderscheid wordt uitgewerkt tussen de Bijbelse normen, de Traditie met een hoofdletter en de traditie met een kleine letter en de verschillende vormen van gehoorzaamheid die hier bij horen.

In het derde hoofdstuk wordt ingegaan op vragen als: Hoe komt het dat de opvoeding vandaag zo veel moeilijker verloopt dan een aantal decennia geleden? Wat zijn Bijbelse kaders bij gewetensvorming? Daarnaast wordt dit hoofdstuk voor een groot deel gevuld met concrete tips voor de mediaopvoeding en met de verschillende fasen van de gewetensontwikkeling.

De brochure Gewetensvorming is hier te downloaden.

U kunt een PDF van deze brochure downloaden, maar u kunt ook gedrukte exemplaren bestellen.

1 - 2 stuks   € 2,50 per stuk
3 - 10 stuks € 2,00 per stuk 
11 - 50 stuks € 1,50 per stuk 
51 - 150 stuks € 1,25 per stuk 
151 - 500 stuks € 1,00 per stuk  
> 500 stuks € 0,85 per stuk  

Geef hieronder aan hoeveel exemplaren u wilt ontvangen van Gewetensvorming

U heeft Exemplaren in uw mandje

Steun het werk van stichting Mediawijzer. Maak een gift over naar
rekeningnummer NL22INGB0674099281 t.n.v. stichting Mediawijzer te Apeldoorn.