Brochures & producten

Mediawijzer geeft regelmatig een brochure uit over een actueel thema op het gebied van moderne media en ict.
Klik op een van de brochures om een PDF te bekijken of om, tegen een kleine vergoeding, papieren exemplaren te bestellen. 

Steun het werk van stichting Mediawijzer. Maak een gift over naar
rekeningnummer NL22INGB0674099281 t.n.v. stichting Mediawijzer te Apeldoorn.